Direktorės Ritos Mikučauskienės 2022 metų veiklos ataskaita

Teikiama mokyklos direktorės Ritos Mikučauskienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Mokyklos bendruomenės nariai kviečiami teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei Violetai Grajauskienei e. paštu javioleta@gmail.com  iki 2023 m. sausio 30 d.