Stiprindamos Kultūrinio ugdymo kompetencijos integravimą į ugdymo procesą  mes, Kruonio pagrindinės mokyklos mokytojos Rolanda ir Neringa, kartu su 30-čia kitų pedagoginių darbuotojų 2024 m. sausio-balandžio mėn. dalyvavome kvalifikacijos tobulinimo programoje „Mokymo(si) proceso integralumas mokinių kultūrinei kompetencijai ugdyti“.

Sausio 3-4 dienomis mokymai vyko Druskininkuose. Lektorė doc. dr. Emilija Alma Sakadolskienė kalbėjo tema ,,Kultūrinė mokinių kompetencija”. Lektorės dr. Irena Raudienė ir doc. dr.  Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė pasidalino kompetencijų vertinimo principais ir įžvalgomis, kūrybiškumo ugdymo būdais, metodais, priemonėmis, mokinių kūrybinės raiškos į(si)vertinimo būdais. Lektorė doc. dr. Lolita Jolanta Piličiauskaitė pristatė Emocinės išraiškos metodą (EIM): jo ištakas, esmę ir struktūrą, EIM empirinių tyrimų rezultatus. Su lektore Laura Udra dalyvavome Meninės raiškos dirbtuvėse, kuriose nagrinėjome, kaip kino principai gali pasitarnauti lavinant kūrybiškumą. Besidalindama asmenine patirtimi, lektorė kvietė pažinti pagrindinius kiekvieno žmogaus kūrybiškumą, kultūrinę raišką maitinančius šaltinius: kūrybą, kylančią iš asmeninės patirties; kūrybą, kylančią iš aplinkinio pasaulio stebėjimo; kūrybą, kurią įkvepia kiti meno kūriniai, populiarioji kultūra; kūrybą, dirbant komandoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 21 dieną lankėmės Vilniaus kultūros įstaigose. MO muziejuje edukologė, edukatorė Evelina Jokštė ir lankytojų patirties koordinatorė, edukatorė Karilė Mozerytė kalbėjo apie Kultūrinės kompetencijos ugdymą MO muziejuje: vizualinio mąstymo strategijas, emocinio raštingumo ir integruotų pamokų kryptis, MO virtualių edukacinių produktų bei virtualių parodų taikymą ugdymo procese. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gerąja kultūrinės kompetencijos patirtimi dalinosi Kompetencijų ugdymo ir kultūrinės edukacijos centro Kultūrinių veiklų koordinatorė Ginta Liberytė. Ji supažindino mus su M. Mažvydo bibliotekos erdvėmis, dalyvavome edukacijoje „Kinas ir knyga nacionalinėje bibliotekoje“. Nacionalinėje dailės galerijoje gerąja patirtimi dalinosi Edukacinių programų kuratorė Eglė Nedzinskaitė. Ji pristatė projektą „Jaunas muziejus“, kuriuo paaugliai galerijoje įgyvendino savo sumanymus. Kalbėjo apie projektą „Kažkoks keistas menas“, kaip paauglių komanda nuo-iki surengė parodą NDG. Lektorė taip pat pristatė projektą „Savas muziejus“, padedantį suprasti vaikų ir suaugusiųjų, turinčių disleksiją ar autizmo spektro sutrikimus, poreikius.

Balandžio 3 dieną Klaipėdos miesto švietimo ir kultūros įstaigose klausėmės Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus, socialinių mokslų daktaro Arvydo Girdzijausko, LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros profesorės, socialinių mokslų daktarės Rūtos Girdzijauskienės, Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos edukatorės Vidos Narveišytės paskaitų, dalyvavome Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos komandos surengtose kūrybiškumo treniruotėse.

Balandžio 4 dieną Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje mes, visi mokymų dalyviai, pristatėme savo namų darbus, t.y. pristatėme savarankiškai atliktas mokinių kultūrinę kompetenciją ugdančias veiklas, dalinomės mokymų metu įgyta patirtimi, vieni iš kitų mokėmės. Mes su mokytoja Rolanda pristatėme scenos dekoracijų kūrimą Tradiciniam dainų festivaliui ,,Dainuokime visi” ir šiais mokslo metais mokykloje įgyvendinamą projektą ,,Raktas”.

Ačiū tariame Kultūrinio ugdymo programos vadovams – Kristinai Rūtai Dzeventlauskienei ir Pauliui Tamolei. Programa atitiko mūsų lūkesčius, sustiprino pasitikėjimą ir norą tobulėti mokinių kultūrinio ugdymo srityje.

Mokytojos Rolanda Mikalauskienė ir Neringa Subačienė