Kruonio pagrindinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu mokymo(si) proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas 
Nuotolinio mokymosi proceso organizavimo rekomendacijos karantino laikotarpiu
Nuotolinio mokymo kriterijų aprašas 2020-07
Darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Jei susiduriate su problemomis, tam tikrais sunkumais, nežinote, kaip pasielgti  susidariusioje situacijoje, reikia patarimo, norite išsikalbėti, drąsiai skambinkite, rašykite.

Psichologinę pagalbą kasdien 13.00–15.00 val. teikia psichologė Daiva Pašvenskaitė.
Tel. (8 680) 23 666; el. paštu  daiva.pasvenskaite@kruonio.kaisiadorys.lm.lt ar ,,TAMO” žinute.