Kruonio pagrindinėje mokykloje mokinių maitinimo paslaugą teikia UAB „Maisto slėnis”.

Atsakingas asmuo –  maitinimo organizavimo regiono vadovas Remigijus Pumputis.