Kruonio gimnazijoje mokinių maitinimo paslaugą teikia UAB „Maisto slėnis”.

Atsakingas asmuo – maitinimo organizavimo regiono vadovas Remigijus Pumputis.