2022 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys (1)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2)

2021 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 

2021 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 m. III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita

2020 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2020 m. I ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. IV ketvirtis
20 VSAFAS 4 priedas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita

2019 m. III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinių būklių ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. II ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. I ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. IV ketvirtis
20 VSAFAS 4 priedas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita

2018 m. III ketvirtis
20 VSAFAS 4 priedas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. II ketvirtis
20 VSAFAS 4 priedas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. I ketvirtis
20 VSAFAS 4 priedas
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita