Mokytojo padėjėjas padeda ribotų galimybių mokiniams savarankiškai dalyvauti ugdymo ir popamokinėje veikloje.

Padėjėjas:

  • dirba su mokiniu, bendraudamas su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu;
  • dalyvauja pamokose kartu su mokiniais, turinčiais ribotų galimybių ar didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, padeda jiems mokytis;
  • padeda perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi, užsirašyti mokymuisi skirtą medžiagą, paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.