Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems kitiems asmenims, skyrusiems savo pajamų mokyklai.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiemet paremti mūsų ugdymo įstaigą.

Skirdami labdarą ir paramą Jūs prisidėtumėte prie mokyklos tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Administracija