2022 metai

I ketvirčio ataskaitų paketas

II ketvirčio ataskaitų paketas

2021 metai

2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

III ketvirčio ataskaitų paketas

II ketvirčio ataskaitų paketas

I ketvirčio ataskaitų paketas

2020 metai

2020 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys.

III ketvirčio ataskaitų paketas

 II ketvirtis

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(04))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(DU))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BKL)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M(DU))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ZL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų (savivaldyb.)
Pažyma dėl finansavimo sumų (valstyb.)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (ZL)

 I ketvirtis

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(04))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(DU))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ZL)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BKL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų (savivaldyb.)
Pažyma dėl finansavimo sumų (valstyb.)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (ZL)

2019 m. IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(04))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(DU))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ZL)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BKL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų (savivaldyb.)
Pažyma dėl finansavimo sumų (valstyb.)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita (ZL)

2019 m. III ketvirtis

 

2019 m. II ketvirtis

 

2019 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(04))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(DU))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ZL)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (BKL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų (savivaldyb.)
Pažyma dėl finansavimo sumų (valstyb.)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 1 ketv.(Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 1 ketv.(ZL)

2018 m. IV ketvirtis

2018 m. III ketvirtis

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(04))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Z)
B
iudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ZL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų (Savivaldyb.)
Pažyma dėl finansavimo sumų (Valstyb.)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 3 ketv.(Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 3 ketv.(ZL

2018 m. II ketvirtis

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (B(04))
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (K)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (M)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Z)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (ZL)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (B)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (B) (1)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (K)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (M)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Z)
Pažyma dėl finansavimo sumų (Sav (1)
Pažyma dėl finansavimo sumų (Valst.)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2 ketv. (Z)
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2 ketv. (ZL)

2018 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Z)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 B

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita M

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ZL

Biudžeto išlaidų sąmatų aiškinamasis raštas (1)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (B)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (M)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Z)

Pažyma dėl finansavimo sumų (Sav.)

Pažyma dėl finansavimo sumų (Valst.)

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 I ketvirtį (ZL)

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už I ketvirtį (Z)