Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 mokslo metų I pusmetis
  ,,I like English”

Anglų kalbos žinių (žodyno, skaitymo, rašymo ir klausymo) plėtojimas ir gilinimas.

Darbas poromis, grupelėmis netradicinėje aplinkoje.

Ruošimasis ,,Kings” ir ,,Kalbų kengūros” olimpiadoms.

Pristatymų ,,eTwinning” projektams rengimas.

Vadovė  – anglų kalbos mokytoja Inesa Murauskienė.

 I like English
 Jaunasis mokslininkas  Jaunasis gamtininkas

Elementarių bandymų, eksperimentų, stebėjimų atlikimas. Hipotezių kėlimas, išvadų darymas. Bandymų pristatymas respublikinėje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje.

Vadovė – pradinių klasių mokytoja metodininkė Aušra Kulnickienė.

Jaunieji miško bičiuliai 

Susipažinimas su miškininko profesija. Gyvenimo miške, jame vykstančių reiškinių stebėjimas, analizė ir tyrimas, išvadų darymas, gautos informacijos panaudojimas. Bendradarbiavimas su kitų JMB būrelių nariais, draugiškas darbas komandoje. Dalyvavimas Kruonio girininkijos, Kaišiadorių miškų urėdijos, Kauno zoologijos sodo organizuojamuose konkursuose, renginiuose, miškotvarkos akcijose.

Vadovė – biologijos vyr. mokytoja Rasa Pečiulionytė.

 Jaunieji miko biiuliai
Paletes spalvos ,,Paletės spalvos” 

Stebėjimo, lyginimo, interpretavimo įgūdžių lavinimas, pasitelkus meno kūrinių stebėjimą bei meninę raišką. Įvairių piešimo, tapybos, popieriaus, plastikos technikų išbandymas, mokymasis kurti dovanėles. Pažinimo, kultūrinių, meninių, estetinių, kūrybingumo, komunikavimo kompetencijų ugdymasis.

Vadovė  – dailės vyr. mokytoja Rolanada Mikalauskienė.

,,PhenoloGIT”
Dalyvavimas „PhenoloGIT: vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“ stebėjimuose. 15 augalų ir gyvūnų rūšių artimiausioje aplinkoje nuolatinis fiksavimas, naudojant planšetes.  Pokyčių pagal pateiktus scenarijus aprašymas ir išvadų darymas. Dalyvavimas  projekto susitikimuose, savo stebėjimų pristatymas.Vadovė – biologijos vyr. mokytoja Rasa Pečiulionytė.
PhenoloGIT
Kompasas Geografijos būrelis „Kompasas“  

Tiriamasis darbas artimoje aplinkoje,  mokymasis gamtoje ir iš gamtos.  Kelionės po artimiausias apylinkes, gražiausias Lietuvos vietas. Dalyvavimas įvairiuose konkursuose ir programose. Interaktyvaus žemėlapio kūrimas, dalyvavimas programos „Darni mokykla“ veiklose, gimnazijos ir rajoninių renginių organizavimas, respublikinių renginių ir parodų, susijusių su savo krašto ir pasaulio pažinimu, lankymas. Vasaros stovykla.

Vadovė – biologijos ir geografijos mokytoja metodininkė Daiva Kruliauskienė.

Kvadrato būrelis 

Ruošimasis rajono mokyklų kvadrato ir „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžyboms. Kruonio gimnazijos vardo garsinimas rajone ir už jos ribų.

Vadovas – kūno kultūros vyr. mokytojas Rimgaudas Kilna.

Kvadrato brelis
Krepinio brelis Krepšinio būrelis

Technikos bei taktikos veiksmų mokymasis, dalyvavimas varžybose ir  draugiškuose turnyruose, aktyvus laiko praleidimas.

Vadovas – kūno kultūros vyr. mokytojas Rimgaudas Kilna.

Stalo teniso būrelis 

Dalyvavimas rajono mokyklų žaidynėse, aktyvus judėjimas.

Vadovas – kūno kultūros vyr. mokytojas Rimgaudas Kilna.

Stalo teniso brelis
Tinklinio brelis Tinklinio būrelis 

Dalyvavimas rajono mokyklų žaidynėse, aktyvus judėjimas, tinklinio populiarinimas gimnazijos mokinių tarpe.

Vadovas – kūno kultūros vyr. mokytojas Rimgaudas Kilna.

,,Kompiuteriukų ralis“

Micro:bit paprastos aparatinės įrangos programavimas. Techninės kūrybos ugdymas, kūrybinio mąstymo, logikos mokymasis. Atsakomybės ugdymasis, informacijos, sprendimų paieška, eksperimentavimas, darbas grupėje. Integruotų projektų su gamtos mokslų kursu rengimas, dalyvavimas respublikiniame konkurse.

Vadovė – informatikos mokytoja metodininkė Ingrida Kupčiūnienė.

 20191009 084150 COLLAGE
„Jėzaus bičiuliai“ 

Siekiama per dorinį ugdymą, gyvenimišką patirtį formuoti asmenį, gebantį aiškintis ir suprasti krikščioniškąsias, kultūrines, tautines vertybes. Skatinama tapti aktyviu, kūrybingu bendruomenės nariu, sėkmingai, pagal gebėjimus veikiančiu savo aplinkoje, tenkinančiu pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Vadovė – tikybos vyr. mokytoja Rita Vrubliauskienė.

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI