Universaliame daugiafunkciame skyriuje vykdomos šios programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo vaikų švietimo. Teikiamos logopedo paslaugos Kruonio seniūnijos vaikams.

PROGRAMOS

Ikimokyklinio ugdymo programa 

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio kompetencijų aprašas

GRUPĖS

Grupė   Mokytoja  Mokytojos padėjėja Darbo laikas
Ikimokyklinio ugdymo ,,Kačiukų” grupė Rita Vrubliauskienė                    Aušra Subačienė Daiva Balčiūnienė 7.00-17.30
Ikimokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų” grupė Eimatė Dubovikienė                   Neringa Tamkutonienė Lina Noreikienė 7.00-17.30
Priešmokyklinio ugdymo grupė Alvyra Bendinskienė Kristina Juočienė 7.00-17.30

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTAI

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas

Kaišiadorių savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas.

Kruonio pagrindinės mokyklos daugiafunkcio skyriaus darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašas. 

Skelbimas dėl prašymų teikimo

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymas vaiko priėmimui

Dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų

Dėl laikino vaiko priėmimo 

Dėl laikino vaiko išbraukimo iš sąrašų