Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 • Loreta Vainauskienė, mokytoja – grupės vadovė;
 • Neringa Dasevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės koordinatorė;
 • Irma Nalivaikienė, mokytoja – narė;
 • Ingrida Pupalaigienė, mokytoja – narė;
 • Rita Vrubliauskienė, mokytoja – narė.

 

Vaiko gerovės komisija

 • Neringa Dasevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
 • Lina Baranauskienė, sekretorė – sekretorė;
 • Daiva Pašvenskaitė, psichologė – narė;
 • Kristina Murauskienė, specialioji pedagogė (logopedė) – narė;
 • Sonata Balnienė, specialioji pedagogė – narė;
 • Jolita Bernatonienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 • Rita Mikučauskienė, direktorė – atestacijos komisijos pirmininkė;
 • Ona Marcinkevičienė, mokytoja – atestacijos komisijos sekretorė;
 • Irma Nalivaikienė, mokytoja – narė;
 • Dalia Krasauskienė, mokytoja – narė;
 • Virginija Batutienė, Kaišiadorių r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  vyr. specialistė – narė.