STEAM mokytojų stažuotė Latvijoje ir Estijoje Balandžio 8 – 12 dienomis Kruonio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir matematikos mokytoja N. Dasevičienė ir biologijos mokytoja R. Pečiulionytė atstovavome savo mokyklą  dalyvaudamos  kartu su   Kaišiadorių rajono pedagogų komanda kvalifikacijos kėlimo programoje „Komandinis vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų lyderystės kompetencijos, nukreiptos į pokyčių inicijavimą ir įgyvendinimą ugdyme, tvaraus bendradarbiavimo tinklaveikos principų modelių diegimą, stiprinimas“, kurios metu lankėmės kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos mokyklose.

Aplankytos net 9 skirtingos mokyklos, Science School Laboratorija, Dotorium Coding school – viena iš pirmaujančių mokyklų, kur mokiniai mokosi programuoti, Futurimo centras, Vivita centras.  Kelionę užbaigėme vizitu AHHAA centre, kurio misija – populiarinti mokslą plačiajai visuomenei. Centras glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis.

Susipažinome su Latvijos ir Estijos švietimo sistema, neformaliojo švietimo veiklų organizavimu, praktinėmis veiklomis, metodų įvairove.

Kelionės metu stebėjome STEAM praktinės veiklos organizavimo metodus ir mokymo metodus, darant įtaką mokinių domėjimuisi STEAM mokslais ir pasiekimų augimui. Susipažinome su skirtingomis patirtimis įgyvendinant mokyklos STEAM ugdymo koncepciją, viziją, strategiją, kryptis.

STEAM mokytojų mokymai Balandžio 25-26 dienomis kartu su Kaišiadorių STEAM dalykų mokytojais keliavome į Marijampolės kolegijos Marijampolės STEAM atviros prieigos centrą ir „Šaltinio“ progimnaziją, kurių darbuotojai dalijosi STEAM metodikos pritaikymo patirtimi. Mokymai organizuojami pagal Tūkstantmečio mokyklų programą. Aptarėme atnaujintų ugdymo programų keliamus iššūkius, integruoto ugdymo galimybes, pamatėme ir išbandėme įdomių, naudingų ir įtraukiančių veiklų, kurios įkvėpė ieškoti įdomesnių sprendimų ugdymo procese.

Lyderystės srities stažuotė Lenkijoje ir Vokietijoje Sausio 15-19 dienomis mokytoja Irma Nalivaikienė kartu su kitų Kaišiadorių rajono mokyklų mokytojais vyko į Lyderystės srities (Tūkstantmečio mokyklų programa) stažuotę. Jos metu aplankytos  Varšuvos ir Berlyno mokyklos, Berlyno universitetas, ruošiantis pedagogus. Susipažinta su Lenkijos ir Vokietijos švietimo sistemomis, kalbėtasi su aplankytų miestų mokyklų mokytojais ir kai kurių mokyklų vadovais. Berlyne visi stažuotės dalyviai lankėsi ir Futurium muziejuje, o Varšuvoje – Koperniko mokslo centre.