STEAM mokytojų stažuotė Latvijoje ir Estijoje

Balandžio 8 – 12 dienomis Kruonio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir matematikos mokytoja N. Dasevičienė ir biologijos mokytoja R. Pečiulionytė atstovavome savo mokyklą  dalyvaudamos  kartu su   Kaišiadorių rajono pedagogų komanda kvalifikacijos kėlimo programoje „Komandinis vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų lyderystės kompetencijos, nukreiptos į pokyčių inicijavimą ir įgyvendinimą ugdyme, tvaraus bendradarbiavimo tinklaveikos principų modelių diegimą, stiprinimas“, kurios metu lankėmės kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos mokyklose.

Aplankytos net 9 skirtingos mokyklos, Science School Laboratorija, Dotorium Coding school – viena iš pirmaujančių mokyklų, kur mokiniai mokosi programuoti, Futurimo centras, Vivita centras.  Kelionę užbaigėme vizitu AHHAA centre, kurio misija – populiarinti mokslą plačiajai visuomenei. Centras glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis.

Susipažinome su Latvijos ir Estijos švietimo sistema, neformaliojo švietimo veiklų organizavimu, praktinėmis veiklomis, metodų įvairove.

Kelionės metu stebėjome STEAM praktinės veiklos organizavimo metodus ir mokymo metodus, darant įtaką mokinių domėjimuisi STEAM mokslais ir pasiekimų augimui. Susipažinome su skirtingomis patirtimis įgyvendinant mokyklos STEAM ugdymo koncepciją, viziją, strategiją, kryptis.