KREIPTIS IR INFORMUOTI APIE PASTEBĖTAS KORUPCIJOS APRAIŠKAS KRUONIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE GALIMA:

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Kruonio pagrindinėje mokykloje — mokytoja Alė Kerševičienė.

 

ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2023 m.

KRUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 m. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATSAKAITA

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ 2022 m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4—8 dalių nuostatomis, korupcijos rizikos analizė 2022 m. Kruonio pagrindinėje mokykloje atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS