KREIPTIS IR INFORMUOTI APIE PASTEBĖTAS KORUPCIJOS APRAIŠKAS KRUONIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE GALIMA:

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Kruonio pagrindinėje mokykloje,— mokytoja Alė Kerševičienė.

ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

KRUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Kruonio pagr. m-klos 2022 m. Korupcijos prevenc. programos ir jos priemonių pl. įgyvend. ataskaita

KAIŠIADORIŲ R. KRUONIO GIMNAZIJOS 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ R. KRUONIO GIMNAZIJOS 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ 2021 m.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4—8 dalių nuostatomis, korupcijos rizikos analizė 2021 m. Kruonio gimnazijoje atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS