INFORMACIJA APIE PASTEBĖTUS KORUPCIJOS ATVEJUS KRUONIO GIMNAZIJOJE TEIKIAMA:

– tiesiogiai atvykus į gimnaziją  (Darsūniškio g. 11, Kruonis, Kaišiadorių r.) ir pateikiant rašytinį pranešimą raštinėje;

– atsiuntus pranešimą paštu, adresu Darsūniškio g. 11, Kruonis, Kaišiadorių r.;
– elektroniniu paštu info@kruonio.kaisiadorys.lm.lt
– telefonu (8 346) 57 326;
– paliekant pranešimą   https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją,— lietuvių kalbos mokytoja Alė Kerševičienė.

ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

 KAIŠIADORIŲ R. KRUONIO GIMNAZIJOS 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ R. KRUONIO GIMNAZIJOS 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KRUONIO GIMNAZIJOS 2021 m. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

KRUONIO GIMNAZIJOS 2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KRUONIO GIMNAZIJOJE

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4—8 dalių nuostatomis, korupcijos rizikos analizė Kruonio gimnazijoje atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.