KREIPTIS IR INFORMUOTI APIE PASTEBĖTAS KORUPCIJOS APRAIŠKAS KRUONIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE GALIMA:

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją Kruonio pagrindinėje mokykloje — mokytoja Alė Kerševičienė.

ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2024-2026 metų veiksmų planas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023-2025 m..

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023-2025 m.

KRUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 m. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4—8 dalių nuostatomis, korupcijos rizikos analizė 2022 m. Kruonio pagrindinėje mokykloje atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS