MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Elektroninis paštas Kruonio pagrindinėje mokykloje sudaromas tokia tvarka (nenaudojant lietuviškų raidžių):

vardas.pavarde@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Vardas, pavardė Pareigos
Alė Kerševičienė Lietuvių  kalbos mokytoja, 7 klasės vadovė
Neringa Dasevičienė Matematikos mokytoja
Alvyra Bendinskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Renaldas Grigaliūnas Muzikos mokytojas
Aušra Kulnickienė Pradinio ugdymo mokytoja, 4 klasės vadovė
Aušra Subačienė Technologijų ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Kruliauskienė Geografijos, biologijos mokytoja, 10 klasės vadovė
Daiva Lukševičienė Pradinio ugdymo mokytoja, 2 a klasės vadovė
Dalia Krasauskienė Anglų kalbos mokytoja
Genė Svetakaitė Dailės mokytoja
Irma Nalivaikienė Rusų kalbos ir etikos mokytoja, 5 klasės vadovė
Ingrida Kupčiūnienė Informacinių technologijų mokytoja
Jolita Ivaškevičienė Muzikos mokytoja
Jurgita Vadvilavičienė Bibliotekininkė ir istorijos mokytoja
Laimutė Juškienė Pradinio ugdymo mokytoja, 1 klasės vadovė
Loreta Vainauskienė Anglų kalbos mokytoja
Rasa Pečiulionytė Biologijos mokytoja, 8 klasės vadovė
Rimgaudas Kilna Fizinio ugdymo mokytojas
Sigita Černiauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Neringa Subačienė Lietuvių kalbos mokytoja, 9 klasės vadovė
Rolanda Mikalauskienė Dailės ir technologijų mokytoja
Arnas Kripavičius Fizikos mokytojas
Rita Vrubliauskienė Tikybos ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ingrida Pupalaigienė Pradinio ugdymo mokytoja
Ona Marcinkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja, 3 klasės vadovė
Rasa Lukošienė Pradinio ugdymo mokytoja, 2 b klasės vadovė
Inesa Murauskienė Anglų kalbos mokytoja
Rita Mažeikienė Fizinio ugdymo mokytoja
Birutė Šiugždaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir mokytojo padėjėja
Nina Karengienė Mokytojo padėjėja
Dalia Morkūnienė Mokytojo padėjėja
Lina Višnevska Mokytojo padėjėja
Kazimiera Steponavičienė Mokytojo padėjėja