Ikimokyklinio ugdymo programa

 

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio kompetencijų aprašas

Informacija tėvams. Priešmokyklinukas.pdf

MŪSŲ DIENOTVARKĖ

7.00 – 8.00 Vaikų rinkimasis į grupę, pokalbiai, žaidimai.

8.15 – 8.30 Pusryčiai

8.30 – 9.00 Ryto ratas, pokalbiai, žaidimai

9.00 -11.30 Ugdomoji veikla grupėje.

11.30 -12.10 Kūno kultūros valandėlės, žaidimai lauke.

12.15 – 12.35 Pietūs.

12.35 – 13.00 Kūrybinė, meninė veikla.

13.00-14. 30 Pasaka, poilsis.

14.30- 14. 50 Vakarienė

14.50- 17.30 Žaidimai lauke, kūrybinė veikla

  1. 30 Iki pasimatymo rytoj!
PAPILDOMA VEIKLA

Pirmadienis– logopediniai užsiėmimai, jaunučių choras

Antradienis– fizinis lavinimas, muzika

Trečiadienis– jaunučių choras, šokiai

Ketvirtadienis– logopediniai užsiėmimai, anglų kalbos, keramikos, ,, Saulės gija’’, šokių būreliai

Penktadienis– fizinis lavinimas, muzika, ,,Kurk ir burk’’ būrelis