Psichologė Daiva Pašvenskaitė.

Psichologė padeda formuoti teigiamą psichologinę aplinką mokyklos bendruomenėje.

Psichologės funkcijos:

  • įvertina mokinių galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;
  • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Gerovės komisijoje;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms problemoms spręsti;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius.
Konsultacijų laikas
Antradieniais 7.30–10.30, 11.00–13.00 val.
Penktadieniais 7.30–10.30, 11.00–14.00 val.

 

El. paštas

daiva.pasvenskaite@kruonio.kaisiadorys.lm.lt