Socialinė pedagogė Karolina Žemčiužnikova padeda įgyvendinti lygias vaikų galimybes į švietimą, užtikrina jo saugumą, išsiaiškina ir šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdytis socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikui kylančiais sunkumais, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas;
  • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
  • bendradarbiauja su pedagogais, kitais specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, lanko vaikus jų namuose.

 

Darbo laikas
Antradienis 8.00–15.00 val.
Ketvirtadienis 8.00–15.00 val.

 

El. paštas  karolina.zemciuznikova@kruonio.kaisiadorys.lm.lt

Tel. (8 618) 47 149