Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais 0,5 etato
Darbo pobūdis: Mokytojo padėjėjas specialiųjų poreikių turintiems vaikams padeda pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena, įsitraukti į ugdomąją veiklą, suprasti mokytojo skirtas užduotis ir jas atlikti. Bendradarbiaujant su mokytoju ir kitais dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslus, uždavinius, pasiekimo būdus bei pagalbos vaikams teikimo metodus ir juos taiko. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti vaikui reikalingą ugdomąją medžiagą.