Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) gimnazijoje įrengta gamtamokslinė laboratorija, kurioje galima rasti įvairių tyrimams atlikti reikalingų priemonių, pradedant nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinių ir rankinių skaitmeninių mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Fizikos, chemijos, pasaulio pažinimo, biologijos bei technologijų pamokose mokiniai skatinami įsitraukti į tiriamąją veiklą, patirti atradimo džiaugsmą. Vis daugiau dėmesio skiriame gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos dažnai persikelia ir į netradicines erdves: gimnazijos kiemą, miestelio parką, mišką.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001

http://www.vedlys.smm.lt/