Biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras (mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze), tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

 

Tikslai:

 • kurti patrauklios ir paslaugios bibliotekos įvaizdį;
 • drauge su mokytojų kolektyvu ugdyti mokinių asmeninius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, ugdyti mokinių poreikį mokytis, žinoti, tobulėti, domėtis nauja informacija;
 • komplektuoti spaudinius bei informacinių laikmenų fondus, kurie padėtų siekti mokymo programose numatytų tikslų.

BIBLIOTEKOJE GALIMA:

 • naudotis enciklopedijomis, žodynais, CD, DVD, informacinėmis, mokslinėmis, grožinėmis knygomis, kitais spausdiniais;
 • pasiimti knygas į namus;
 • susipažinti su naujų knygų parodomis;
 • rengti savo darbų parodas;
 • lankyti įvairias parodas ir renginius;
 • dirbti kompiuteriu;

 

 

SKAITYTOJAS PRIVALO:

 • saugoti, tausoti, ,,remontuoti” bibliotekos knygas;
 • knygas lentynose rinktis tvarkingai, nekeisti knygų vietų;
 • saugoti bibliotekos inventorių;
 • bibliotekoje laikytis tvarkos, netrukdyti kitiems;
 • savaitę iki mokslo metų pabaigos galutinai atsiskaityti su biblioteka;
 • už pamestą ar sugadintą knygą atsiskaityti nustatyta tvarka.

Bibliotekininkė — Jurgita Vadvilavičienė.

Padeda išsirinkti knygas, naudotis jomis ir kitais informacijos ištekliais: grožine ir pažintine literatūra, spaudiniais ir elektroniniais dokumentais.

Bibliotekoje sukaupta medžiaga papildo ir praturtina vadovėlius, mokomąją ir metodinę medžiagą.

Darbo laikas:
Pirmadienis 7.50–15.35 val.
Antradienis 7.50–16.00 val.
Trečiadienis 7.50–15.35 val.
Ketvirtadienis 7.50–13.50 val.
Penktadienis 7.50–11.00 val.