Jolita Bernatonienė

Sveikatos specialistė organizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Ugdymo įstaigos sveikatos rodiklių suvestinė 2022

Kruonio gimnazijos 2021 m. sveikatos ataskaita

Sveikatos specialistės veiklos turinys:

  • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.
  • Mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
  • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir informacijos apibendrinimas.
  • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. ) paplitimo nustatymas.
  • Pirmosio medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Darbo laikas:
Ketvirtadienis 8.00–17.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.
El. paštas: jolita.bernatoniene@kaisiadorysvsb.lt