Kruonio mokyklos istorija

XV a. prie Lietuvos Didžiojo kunigaikščio dvaro, stovėjusio dabartinėje piliavietėje, vadinamoje Pilimi, įsikūrė gyvenvietė – Kruonis.
1852 m.  atidaryta valdinė pradinė mokykla.
1910 m.  mokykla pertvarkyta į dviklasę ministerinę mokyklą su penkerių metų mokymu.
1924 m. pradinėje mokykloje mokytojavo Saliamonas Paltanavičius, kompozitoriaus Vytauto Paltanavičiaus tėvas.
1944 m. mokykla tampa progimnazija.
1946 m. atidaroma 5 klasė.
1949 m. mokykla perorganizuojama į vidurinę mokyklą.
1950 m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida (11 abiturientų).
2003 m., vykdant Kaišiadorių rajono mokyklų tinklo pertvarką, prie Kruonio vidurinės mokyklos prijungiama Anglininkų pradinė mokykla.
2008 m., vykdant Kaišiadorių rajono mokyklų tinklo pertvarką, prie Kruonio vidurinės mokyklos prijungiamos Kalvių, Darsūniškio ir Vilūnų pagrindinės mokyklos.
2009 m.  rugsėjo 1 d. mokykla tampa gimnazija.

2014 m. atidaromas universalus daugiafunkcis skyrius, kuriame ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. – pagrindinė mokykla.