Integruotas projektas ,,Gedimino laiškai“

Šių metų Lietuvių kalbos dienų renginius mokykloje baigėme integruotu į pamokas projektu ,,Gedimino laiškai“, kuriuo paminėjome 2023-iuosius – Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų – metus. Į šį projektą įsitraukė dailės, anglų ir lietuvių kalbų mokytojos ir jų mokiniai.

Anglų kalbos pamokose Inesos Murauskienės vadovaujami antrokai, susipažinę su tema, piešė Gedimino pilį, o trečiokai rašė sendintus Gedimino laiškus, surengė savo darbų parodėlę. Dalios Krasauskienės vadovaujami ketvirtokai pamokoje angliškai skaitė legendą apie Gedimino pilį, paskui ją pasakojo, o dešimtokai vertė pasirinktą Gedimino laišką. Alės Kerševičienės vedamose lietuvių kalbos pamokose penktos klasės mokiniai mokėsi raiškiai porinti sakmę apie Gedimino sapną, šeštokai ieškojo informacijos apie kunigaikštį Gediminą ir jo laiškus internete, mokėsi informaciją tinkamai pateikti klasės draugams. Neringos Subačienės iniciatyva 8-9 klasėse projektinė veikla buvo integruota į lietuvių kalbos ir dailės pamokas. Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas Gedimino laiškų fragmentus mokiniai vertė iš lotynų kalbos į lietuvių kalbą. Įdomu tai, kad jiems teko susipažinti ir išbandyti Viduramžiais vyravusį gotiškąjį rašymo šriftą. Mokiniai turėjo gerokai paplušėti, mat iš karto gerai, taisyklingai parašyti įmantrias gotiškojo rašymo stiliaus raides buvo sunkoka ir gana sudėtinga. Rolandos Mikalauskienės vestose dailės pamokose mokiniai savo darbus puošė Viduramžių ornamentais, taip prisiliesdami prie Viduramžių architektūros ir dailės. Laiškų vertimus 8-9 klasių mokiniai užtvirtino savo – Gediminaičių palikuonių – antspaudais. Dešimtos klasės mokinys Narvydas Atstupėnas savo bendraklasiams perskaitė pranešimą tema ,,Gedimino valdymas ir jo laiškai“. Lavindamas viešojo kalbėjimo įgūdžius Narvydas draugams pristatė Lietuvos didžiojo Kunigaikščio Gedimino valdymo laikotarpį (1316-1341), plačiau aptardamas į Vakarų Europą siųstų laiškų, rašytų lotynų kalba, turinį ir svarbą Lietuvai.

Ačiū visiems mokytojams ir mokiniams, dalyvavusiems projekte. Ypatingas ačiū 8-9 klasių mokiniams už ypač kruopštų darbą verčiant Gedimino laiškus, dailės mokytojai Rolandai Mikalauskienei ir lietuvių kalbos mokytojai Neringai Subačienei  už idėjas, glaudų bendradarbiavimą  ir suorganizuotą puikią mokinių darbų parodą.

,,Orate Deum pro nobis.” Gedeminne, MCCCXXIII

,,Melskite Dievą už mus.“ 1323-I-25, Vilnius, Gediminas visiems krikščionims. Laiško paskutinis sakinys.

Aštuntokų ir devintokų darbų paroda lankytojų laukia mokyklos II aukšto pereinamajame koridoriuje. Kviečiame užsukti!