2024 m. balandžio 15 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Mokyklos tarybos susirinkimas. Mokyklos tarybos pirmininke vienbalsiai išrinkta Jurgita Kaluževičienė (tėvų atstovė).