Stažuotė Norvegijoje

Stažuotė Norvegijoje

Balandžio 15–19 dienomis kartu su vienuolika NŠA atstovų, Lietuvos mokyklų mokytojų ir universitetų dėstytojų dalyvavau Nacionalinės švietimo agentūros EdTECH stažuotėje „Skaitmeninė švietimo transformacija“ Norvegijos Trondheimo ir Oslo miestuose. Trondheimo mieste apsilankėme Lade dešimtmetėje mokykloje, kur jos direktorius ir informacinių technologijų mokytojas pristatė mokyklą ir papasakojo apie IT įrankių panaudojimą pamokose. Mokykloje mokosi 650 mokinių, juos moko 80 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. Dauguma mokinių į mokykla atvyksta dviračiais. Vertinimas – 1-6. Mokymasis privalomas iki 16 metų. Kiekvienoje klasėje yra viena ar dvi išmaniosios lentos, didelės erdvės mokymuisi ir laisvalaikiui. Kiekvienas 5-10 klasių mokinys aprūpintas nešiojamuoju kompiuteriu, sukurta platforma mokytojams, skirta skaitmeniniams įrankiams. Mokytojų patogumui platformoje pateikiami įvairūs skaitmeniniai įrankiai, instrukcijos, kaip juos naudoti bei pavyzdžiai, tad mokytojui nereikia gaišti laiko naršant internete, lankant kursus, kad galėtų naudotis IKT įrankiais. Jeigu yra būtinybė ir atsiranda norinčių, mokymai, kaip naudotis skaitmeniniais įrankiais ar platformomis, organizuojami mokykloje. Mokykloje  įrengtos spintelės kiekvienam mokiniui, labai estetiškos ir patrauklios erdvės mokinių laisvalaikiui.

Mokslo ir technologijų universiteto Trondheime pagrindinis  profilis – gamtos mokslai ir technologijos, įvairios profesinių studijų programos, didelis akademinis platumas, apimantis  humanitarinius, socialinius, ekonomikos, medicinos, sveikatos mokslus, edukologiją, architektūrą, verslumą, meno disciplinas ir meninę veiklą. Vienas iš Gjovik universiteto prioritetų – skaitmenizacija. NTNU pažangiosios technologijos,  biotechnologijos,  skaitmeninės technologijos ir nanotechnologijos prisideda prie naujų produktų ir naujų pramonės šakų kūrimo bei naujų sprendimų, kurie gali būti taikomi daugelyje visuomenės gyvenimo sričių. Išmaniųjų sistemų ir analitikos tyrimų grupė Gjovik universitete yra tarpdisciplininė informatikos mokslo tyrimų grupė, siekianti daryti poveikį visuomenei, derindama sistemų kūrimo kompetenciją su analitinėmis žiniomis ir skatindama mokslinių tyrimų ir švietimo įtrauktį. Šiuo tikslu grupė telkia tyrėjus ir mokslininkus pagal tris pagrindines temas: išmaniosios sistemos, sistemų kūrimas ir analitika. Grupės vadovė Deepti Mishra pristatė vykdomus projektus ir tyrimus su robotais, papasakojo, kaip veikia išmanieji akiniai.

Ketvirtadienį praleidome 2008 m. Europos Tarybos ir Norvegijos įsteigtame Europos Vergelando centre, kuris dirba įvairiose šalyse, kultūrose ir politinėse sistemose, remdamas švietimą kaip pagrindinę demokratinio pilietiškumo ir žmogaus teisių puoselėjimo priemonę. Centro tikslas – stiprinti jaunimo, pedagogų, švietimo įstaigų ir švietimo sistemų gebėjimus kurti ir palaikyti demokratijos kultūrą. Tai yra informacijos centras ir susitikimų vieta švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų srityje dirbantiems žmonėms. Veiklos sritys apima tiek formalųjį, tiek neformalųjį ugdymą. Savo veikla centras remia žmogaus teises ir demokratiją per švietimą Norvegijoje ir visoje Europoje, taip pat aktyviai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, savo įžvalgomis ir patirtimi siekdamas prisidėti prie mokslinių tyrimų ir jų rezultatus pritaikyti praktikoje. Skatindamas specialistų tinklus, EWC nuolat kuria kokybišką, aktualią ir laisvai prieinamą mokymosi medžiagą. 2023 metais Europos Vergelando centras vykdė 24 projektus 15-oje Europos Tarybos šalių narių. Vergelando centro organizuojami skaitmeniniai kursai pasiekia tūkstančius mokytojų. Mokytojų rengimas ir mokytojų kvalifikacijos kėlimas yra viena iš pagrindinių EWC veiklos sričių.

Vizitas Norvegijoje buvo informatyvus ir naudingas, leido mums palyginti ir įsivertinti savo ir savo mokyklų pasiekimus skaitmeninėje srityje, vertinimą, kvalifikacijos kėlimo galimybes bei mokyklų aprūpinimą,  materialinę bazę.

Informaciją pateikė Dalia Krasauskienė