Jaunieji miško bičiuliai paminėjo Miškininko dieną

Jaunieji miško bičiuliai paminėjo Miškininko dieną

Nuo 2000-ųjų metų trečiąjį rugsėjo šeštadienį kasmet švenčiama Miškininko diena. Tai puiki proga visiems miškininkams susiburti draugėn ir peržvelgti per metus atliktus profesinius darbus, įvertinti jų kokybę, aptarti, ką iš miško paėmė ir kiek jam davė, kiek paūgėjo jų pasodinti medžiai.

Mūsų mokyklos Jauniesiems miško bičiuliams taip pat svarbi Miškininko diena. Jie domisi šia profesija, jau daug apie ją žino, tad jų supratimu, miškininkas – tai žymiai daugiau nei darbas, nes šių žmonių sielos yra tarsi suartėjusios, netgi susiliejusios su gamta ir mišku, tarsi jie gerąja prasme yra priklausomi nuo žalumos, medžių ošimo, nuo svaiginančiai gaivaus miško aromato, nuo besikeičiančių metų laikų spalvų, paukščių čiulbėjimo ir daugybės kitų ypatingų dalykų. Galbūt todėl didžiausia atgaiva ir Dievo palaima miškininkui – būti miške. Tą suprasdami Jaunųjų miško bičiulių būrelio atstovai rugsėjo 16 dieną skubėjo pasveikinti savo draugus ir bendraminčius – Kruonio  miškininkus, kuriems patikėtas brangiausias žaliasis Lietuvos turtas, su jų profesine švente. Mokiniai džiaugsmingai linkėjo  miškininkams pačių įvairiausių dalykų: sėkmės nelengvame jų darbe, sielos ramybės, neužmiršo paties svarbiausio palinkėjimo – niekada neprarasti ypatingojo ryšio su gamta.

Džiugu, kad mokiniai supranta, jog tik nuoširdžiai mišką mylintis žmogus gali dirbti tokį daug jėgų bei atsidavimo reikalaujantį darbą. Juk miškininko, kaip ir pedagogo, tikslas – įskiepyti supratimą, kad gamtos gerovė yra mūsų visų rankose, tad būkime visi atsakingi, mylėkime ir branginkime miškus, visa, kas gyva ir žalia.

Informaciją pateikė biologijos mokytoja,
JMB vadovė Rasa Pečiulionytė