Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. gegužės 3 d.

Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. gegužės 3 d.

Kruonio gimnazijoje Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas nuo 2021 m. gegužės 3 d. organizuojamas  kasdieniniu kontaktiniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pamokų tvarkaraštį, patvirtintą Kruonio gimnazijos direktoriaus sausio 29 d. įsakymu Nr. V -5, ir 12-os klasės mokinių judėjimo ir darbo vietų schemą.